Predtlačová príprava

Prvým krokom v realizácii plánovaných tlačových produktov je grafická úprava. Naša tlačiareň pripustí pripravené materialy vo formáte PDF, ale naša spoločnosť disponuje vlastným grafickým štúdiom.Na požiadanie naše kreatívne zamestnanci,grafické úpravy výrobku sa tiež záväzujú. V tejto fázy práce pre našich zákazníkov na požiadavku pripravíme proof/farebnú vzorku, aby v tlačenej formáte mohli by skontrolovať, či dostanú predstavenú svet farieb. Akékolvek otázky máte o predtlačovej prípravy, kontaktujte na naše expert zamestnanci :

actp@arrabonaprint.hu
70/702-35-86

Tu si môžete stiahnuť našu informačnú brožúru o príjem dát.
Arrabona PRINT – ParkPress
Diverzifikačne, nie je citlivý na krízu, rastie, a vystúpil na export trh. Tieto vety popisujú dnes polygrafický centrum Arrabona Print, ktorí je súčasťou úspešnej spoločnosti, Print Invest Magyarország Kft...
Katalóg Kalendárov 2012
V historii nakladatelstve tento rok je významný, lebo okrem obvyklých vysoko kvalitných produktov, v roku 2012 pristúpili sme mnoho nových produktov....
CTP informácie – príjem dát
V záujme ochrany informačnú obsahu výrobkov , musíte vziat do úvahy naše informácie o CTP a tak pripravovať tlačové dáta. ...